Novinka

Milí zákazníci!

Okrem samozberu jahôd, tento rok pridáme aj samozber hrachu.

Bližšie informácie pridáme neskôr.